INFORMACJE DLA PRACOWNIKA:


Wykonanie badania profilaktycznego przez  pracownika jest jego obowiązkiem i powinno być traktowane jako polecenie służbowe. Aby pracownik mógł przystąpić do badania przez lekarza medycyny pracy musi posiadać pisemne skierowanie wystawione przez pracodawcę z uwzględnieniem stanowiska i czynników szkodliwych, uciążliwych na stanowisku pracy.

Pracownik zgłasza się na badanie do placówki medycznej, z którą jego pracodawca podpisał umowę.

 

Odmowa poddania się badaniom może oznaczać dla pracownika utratę posady, o czym stanowi art. 52 § 1 k.p.
Pracodawca może bowiem rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Badania profilaktyczne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy a pracownik zachowuje za ten czas prawo
do wynagrodzenia.

 

Pamiętać należy, że po 30 dniach zwolnienia lekarskiego pracownik powinien stawić się na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy. Powinien posiadać skierowanie od pracodawcy na badanie kontrolne oraz dokumentację lekarską z przebiegu leczenia  lub zaświadczenie o zakończeniu leczenia wystawione przez lekarza, który wystawiał czasową niezdolność do pracy.


NASI PARTNERZY:
Enel-Med Centrum Medyczne
POLMED
INTERCOR
Grupa Lux Med
Laboratorium Vitalabo
Allianz
Copyright © 2016 Centrum Medycyny Pracy S.C. A. CIEŚLAK, I. URBAŃSKA-KUREK. All rights reserved.