BADANIA LEKARSKIE :

 • wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym w stosunku do osób pracujących :

  - badania wstępne ( przyjęcie do pracy lub zmiana stanowiska)

  - badania okresowe

  - badania kontrolne ( po 30 dniach zwolnienia lekarskiego)

 • wykonywanie badań osobom świadczącym pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych
  lub przebywających w aresztach śledczych
 • badania kierowców ( transport drogowy) i kandydatów na kierowców ( prawo jazdy), egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców taxi
 • badania kandydatów do pracy i pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
 • badania kandydatów do pracy i pracujących w warunkach podwodnych ( nurków), pracowników żeglugi śródlądowej
  i morskiej
 • badania pilotów wycieczek turystycznych
 • badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • badania detektywów
 • badania wysokościowe
 • badania osób ubiegających się o posiadanie broni
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych( książeczki sanitarne)
 • prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony zdrowia pracujących – udział w zakładowych komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie szczepień ochronnych
 • wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie: badań laboratoryjnych, ekg spirometrycznych, audiometrycznych, psychologicznych
 • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • badania kuratorów, komorników, sędziów, prokuratorów, aplikantów
 • zaświadczenia do konkursów na stanowiska kierownicze
 • badania ochotniczej i państwowej straży pożarnej
 • badania kandydatów na studia
 • badania do Izb Pielęgniarskich, Lekarskich, Farmaceutycznych i innych

NASI PARTNERZY:
Enel-Med Centrum Medyczne
POLMED
INTERCOR
Grupa Lux Med
Laboratorium Vitalabo
Allianz
Copyright © 2016 Centrum Medycyny Pracy S.C. A. CIEŚLAK, I. URBAŃSKA-KUREK. All rights reserved.